2012-05-02 20:47 #0 av: Tilde

Man använder siffror för att könsbestämma de flesta djur. Alltså står siffran för antal djur och vilket kön det är.

Hanar är den första siffran. En hane skrivs som 1.0, två hanar som 2.0, tre som 3.0, osv.

Honor är den andra siffran. Alltså: 0.1 = en hona, 0.2 = två honor...

Man kan skriva det som 1.1 (en hane och en hona), 3.5 (tre hanar och fem honor) och så vidare. Väldigt smart när man ska skriva upp hur många leopardgeckos av varje kön man har hemma!

Vad menas då med 0.0.1?
Den tredje siffran står för ett djur av okänt kön, t.ex. en unge man inte kan könsbestämma än. Har du endast två ödlor hemma av okänt kön skriver du då 0.0.2!

Har du totalt två hanar, fyra honor och en leo av okänt kön blir det då 2.4.1! Enkelt, eller hur? FlörtFlört