2013-03-14 13:41 #0 av: Tilde

En Bold stripe albino består av två olika morpher, en Boldstripe och sen såklart någon av de tre albinogenerna.

Utseende:

En Boldstripe har sitt mönster i form av streck på båda sidorna av ryggraden som går ned mot svansroten. En Bold stripe albino är alltså albinovarianten och har inget melanin, så mönstret får en annan färg än på en vanlig Bold stripe - oftast brunt, rosa eller lavenderfärgat. De har också ögon som ser ut som ögonen av den albinosorten som ödlan tillhör.

Vår fina Mack snow Bold stripe albino, Camelot! 
Foto: Tilde Carlsten

Genetik:

Bold stripe anses vara inkomplett recessivt, vilket betyder att det är genetiskt, men det varierar hur mycket av mönstret som ärvs ned till ungarna, även om båda föräldrarna är Bold stripe. Albinogenen är recessiv, så båda föräldrarna måste bära på samma slags albinogen för att ungarna ska bli albino. 

Alltså behövs exempelvis två som redan är Bold stripe albino, eller två Bold stripe het albino för att få en unge som är Bold stripe albino (självklart kan man även para en het och en som visar generna för att få ungar i morphen).

Andra Bold stripe-morpher:

Bold stripe har parats med Mack snow för att få fram Mack snow Bold stripe. Ödlor av denna morph i god kvalitet ska alltså se ut ungefär som vanliga Bold stripes, fast i ljusare pastellfärger.

Man har även parat Enigma med Bold stripe, vilket resulterar i Bold stripe Enigma-avkomma.